Wat is AKAD ?

Definitie

AKAD is een werkwijze waarbij je met een groep casuïstiek bespreekt vanuit verschillende perspectieven. De deelnemers delen, in een aantal stappen, hun kennis en inzichten op een ingebrachte casus. Samen wordt onderzocht hoe gekanteld werken (zie plaatje kanteling) vorm kan krijgen in de betreffende praktijksituatie. Er ontstaan nieuwe inzichten bij de deelnemers waardoor (gedrags)veranderingen gerealiseerd kunnen worden.

  

Veel van mijn cliënten wonen in één wijk. Via AKAD bijeenkomsten is er een samenwerking ontstaan met verschillende organisaties in het organiseren van een gezamenlijke maaltijd in de wijk. Er was al een aantal jaren een bestaande groep van 6 cliënten, die met hun begeleider één keer per week samen gingen eten. De locatie is de afgelopen tijd vaak gewijzigd en door AKAD zijn we op het idee gekomen om te kijken of het samen eten in het huis van de wijk kan plaatsvinden. Op die manier zijn we (door)gestart met de eetgroep. Ambulant begeleiders uit het AKAD netwerk van andere organisaties zijn nu ook al twee keer met een cliënt aangeschoven bij het eten. Zo ontstaat er een samenwerking tussen professionals, maar ook een kennismaking van cliënten onderling.

Praktisch

  • De AKAD werkwijze kent zes stappen.
  • Eén casuïstiekbespreking duurt ongeveer 30-40 minuten.
  • De casuïstiek kan door iedereen die deelneemt worden ingebracht en wordt altijd geanonimiseerd.
  • De ideale groepsgrootte is tussen de 8 en 12 deelnemers en zo gemengd mogelijk (formeel en informeel), een levende sociale kaart.
  • De casuïstiekbespreking wordt begeleid door een geschoolde procesbegeleider.
  

© Anders Kijken Anders Doen