De essentiële AKAD elementen

Levende sociale kaart

Met zoveel mogelijk partijen uit de wijk rond de tafel voor bespreking van casuïstiek. Op deze manier denk je met elkaar na over de vragen van cliënten en deel je vanuit je eigen referentiekader ideeën en tips die kunnen bijdragen aan het oplossen van de vragen van de cliënt. De inbrenger van de casuïstiek gaat met een lijstje nieuwe ideeën en tips naar zijn cliënt en bespreekt wat hij zou kunnen en willen proberen. Bij de volgende bijeenkomst wordt teruggekoppeld wat wel en wat niet werkte. Op deze manier denkt en leert iedereen mee. Door elkaar fysiek tegen te komen wordt de drempel verlaagd om ook buiten de bijeenkomsten om contact met elkaar op te nemen

Compensatiematrix

Bij de casuïstiekbespreking wordt gewerkt met “de compensatiematrix”. Dit is een handig hulpmiddel en een praktische en vooral ook visuele vertaling van wat we willen bereiken met de kanteling (beweging van informeel naar formeel). De compensatiematrix ondersteunt het gesprek (eenheid van taal) en het geeft visueel weer waar de oplossingen en ideeën kunnen liggen. Bij de ene cliënt is duidelijk dat er veel oplossingen aan “de linkerkant” mogelijk zijn, bij de andere cliënt kan het zo zijn dat er vooral een oplossing (aan de “rechterkant”) past. Door het volgen van de matrix sla je geen stap over en overweeg je alle mogelijke oplossingen. Klik hier om te compensatiematrix te downloaden

Procesbegeleider

De casuïstiekbespreking wordt begeleid door een geschoolde procesbegeleider. Hij zorgt ervoor dat alle stappen (van cliënt en netwerk, informeel en formeel) worden gezet binnen de tijd die er is en betrekt de deelnemers bij het proces. De procesbegeleider ondersteunt het leerproces, snapt het concept van de kanteling en bewaakt dat de casuïstiekbespreking "van links naar rechts" verloopt. De procesbegeleider biedt zekerheid en vertrouwen bij het samen leren, verleidt deelnemers om uit hun comfortzone te komen, maakt bespreekbaar wat onbespreekbaar was en kan originele ideeën, tips en oplossingen tot stand laten komen

Met mevrouw van Dijk, die net een paar maanden opgenomen is geweest, spreek ik nu in plaats van bij haar thuis, in het buurthuis af. Zodoende kunnen we meteen eens rondkijken, vragen stellen en samen bespreken welke activiteiten zij interessant zou vinden. Inmiddels gaat ze er ook alleen naar toe. Ze heeft deelgenomen aan een kookactiviteit en dat heeft ook tot andere contacten geleid.


© Anders Kijken Anders Doen